Certificari si autorizari Danex Consult

Politica de calitate urmăreşte consolidarea poziţiei Danex ca lider în Romania în domeniul infrastructurii pentru apă:

  • îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor furnizate;
  • creşterea satisfacţiei clienţilor;
  • protejarea mediului înconjurător şi prevenirea poluării acestuia;
  • menţinerea unei securităţi ocupaţionale maxime pentru angajaţii săi.

Danex a implementat şi îmbunătăţeşte continuu propriul Sistem de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu standardele:

Licenţe, atestate, autorizaţii acordate de: