Sisteme de management

managementDanex Consult a implementat si îmbunătăteste continuu un sistem de management integrat (SMI): calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala - responsabilitate sociala.

SMI asigura:

 • elaborarea politicii, obiectivelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala;
 • identificarea, monitorizarea, masurarea si analiza imbunatatirii continue a proceselor desfasurate in organizatie;
 • luarea unor decizii adecvate in privinta modului de tratare a produselor neconforme;
 • identificarea aspectelor care au impact semnificativ asupra mediului;
 • identificarea pericolelor, a factorilor de risc, evaluarea riscurilor si stabilirea de metode de control al riscurilor;
 • coordonarea si supravegherea instruirii personalului societatii;
 • constientizarea de catre toti angajatii societatii a necesitatii cunoasterii si indeplinirii cerintelor clientului.
 • satisfacerea cerintelor părtilor interesate, prin îmbunătătirea continuă a securitătii datelor si informatiilor gestionate;
 • asigurarea continuitătii afacerii si minimizarea daunelor aduse afacerii prin prevenirea si reducerea impactului incidentelor de securitate;
 • scăderea continuă a consumului de energie, prin planificarea si supravegherea proiectelor si programelor necesare care să permită fiecărui angajat să-si îndeplinească corect si de prima dată sarcinile, precum si prin instruirea si constientizarea întregului personal si a contractorilor privind utilizarea eficientă a energiei;
 • oferirea de informatii referitoare la cele mai bune practici, tehnici și tehnologii aplicabile pentru utilizarea responsabilă a energiei.

Procesele SMI includ procesele pentru activitatile manageriale, de aprovizionare cu resurse, de realizare a produselor si livrarea serviciilor, de masurare, monitorizare si imbunatatire a acestor procese.